Nina Radov dvor

Born: 04-11-2010
Sex: Female
Registrer: -
Microchip: -
Mother: Hena Radov Dvor
Father: Hitt spod Ďumbiera
Breeder: Radov dvor
Owner: -
Nation: SK
WOLF BLOOD: 28.8%
COI: 26,09%
Bonitation: -
Contact:

Number of Generation

padre

Number of Generation

Prolificacy & HD stat

Name Litters Σ Offsprings Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Nina Radov dvor - - - - - - - - -
Hena Radov Dvor 4 3.25 13 5 (38.46%) 20% 20% 20% - -
Brita Čičky 2 3 6 3 (50%) 100% - - - -
Ciba Zemplínska oblast' 3 4.33 13 1 (7.69%) 100% - - - -
Astra Tokajská oblast' CS 6 4.17 25 - - - - - -
Ada Ruskov dvor CS 2 5 10 - - - - - -

Sex stats, High e Indexes

Name Offsprings M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Nina Radov dvor - - - - - - - - - - - - -
Hena Radov Dvor 13 61.54% 38.46% 12.5% - 65 cm - - - - - - -
Brita Čičky 6 66.67% 33.33% 25% 50% 69 cm - - - - 104.2 - -
Ciba Zemplínska oblast' 13 38.46% 61.54% - 12.5% - 65 cm - - - - - -
Astra Tokajská oblast' CS 25 48% 52% 8.33% 38.46% 66 cm 61.8 cm - - - - - -
Ada Ruskov dvor CS 10 40% 60% - 33.33% - 63.5 cm - - - - - -

Ancestors

Generation Name Rate % Blood Bonitation HD ED
2,3 Brita Čičky 7,21563% 37.5 A65 E1 K1 OG R1 P3 HD A -
4,4,5 Achyl Balmar CS 0,40667% 15.625 A65,5 D7 E3 F2 I7 J5 OI P3 - -
4,4,5 Astra Tokajská oblast' CS 0,41393% 15.625 A64 E1 F2 K1 OI P3 - -
4,5,6,7 Orlík z Rosíkova CS 0,4004% 11.71875 A68,5 C2 K1 OB R1 P3 - -
5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Rep z Pohraniční stráže (F3) 2,56348% 35.9375 A67,5 OF P1 - -
5,6 Gyra z Pohraniční stráže 0,12288% 4.6875 A60 E1 F2 OA P3 - -
5,6,6,7,7 Flota z Rosíkova CS 0,16243% 7.8125 A66 OG P1 - -
5,6,6,7,7 Tola z Pohraniční stráže 0,05035% 7.8125 A60 E1 I10 OD P3 - -
COI TOTAL: 11,33578%