Orlík z Rosíkova CS

Nato: 16-03-1988
Sesso: Maschio
Registro: ?sHPK 770/88
Microchip: -
Madre: Flota z Rosíkova CS
Padre: Rep z Pohraniční stráže (F3)
Allevatore: z Rosikova
Proprietario: -
Provenienza: SK
WOLF BLOOD: 36.2% Powered by WGI Project
COI: 36,77% Powered by WGI Project
Selezione: A68,5 K1 C2 Ob R1 P3
Contatti:
Nome HD ED DM DW Selezione
Orlík z Rosíkova CS x Hesy z Rosíkova CS 1989-10-13
Korak z Krotkovského dvora - - - -
Kado z Krotkovského dvora - - - -
Kada z Krotkovského dvora - - - - A60 H2 K1 M5 OB R1 P5
Kora z Krotkovského dvora - - - -
Káj z Krotkovského dvora - - - -
Koro z Krotkovského dvora - - - - A67 C12 K3 OF R1 P3
Orlík z Rosíkova CS x Juna z Rosíkova 1990-01-23
Rena z Rosíkova - - - - A65 E1 K3 OA R1 P3
Repka z Rosíkova - - - - A64,5 E1 OF R1 P1
Repík z Rosíkova - - - -
Ria z Rosíkova - - - -
Riška z Rosíkova - - - -
Ruslan z Rosíkova - - - -
Romi z Rosíkova - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Nela z Rosíkova 1990-02-03
Any z Krajčovičovho dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Hesy z Rosíkova CS 1990-09-12
Gurta z Krotkovského dvora - - - - A63 E1 K1 OD R1 P3
Goro z Krotkovského dvora - - - -
Gora z Krotkovského dvora - - - -
Gar z Krotkovského dvora - - - -
Gama z Krotkovského dvora - - - - A64 OG R1 P1
Gogo z Krotkovského dvora - - - -
Gaston z Krotkovského dvora - - - -
Galka z Krotkovského dvora - - - -
Grek z Krotkovského dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Danuta z Listovej CS 1990-11-02
Dita ze Šedého dolu CS - - - -
Doli ze Šedého dolu CS - - - -
Delli ze Šedého dolu CS - - - -
Dia ze Šedého dolu CS - - - -
Dina ze Šedého dolu CS - - - -
Dino ze Šedého dolu CS - - - -
Darka ze Šedého dolu CS - - - -
Dyk ze Šedého dolu CS - - - - E1 OH P1
Dark ze Šedého dolu CS - - - -
Doxa ze Šedého dolu CS - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Cauly z Krotkovského dvora 1990-11-28
Alma z Gilanovho dvora - - - -
Aran z Gilanovho dvora - - - -
Andy z Gilanovho dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Cita z Krotkovského dvora 1990-12-04
Chama z Krotkovského dvora - - - -
Chim z Krotkovského dvora - - - -
Chir z Krotkovského dvora - - - -
Chán z Krotkovského dvora - - - -
Chlapík z Krotkovského dvora - - - -
Chira z Krotkovského dvora - - - -
Chlipka z Krotkovského dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Hesy z Rosíkova CS 1991-03-04
Jas z Krotkovského dvora - - - -
Jon z Krotkovského dvora - - - -
Jalta z Krotkovského dvora - - - -
Juna z Krotkovského dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Hura z Rosíkova CS 1991-10-23
Lamaa z Krotkovského dvora - - - -
Luňa z Krotkovského dvora - - - -
Luk z Krotkovského dvora - - - -
Lord z Krotkovského dvora - - - -
Laksa z Krotkovského dvora - - - -
Logar z Krotkovského dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Danuta z Listovej CS 1991-10-25
Exa ze Šedého dolu CS - - - -
Ety ze Šedého dolu CS - - - -
Eimy ze Šedého dolu CS - - - -
Enny ze Šedého dolu CS HD A - - - OH P1
Ex ze Šedého dolu CS - - - -
Erik ze Šedého dolu CS - - - -
Edy ze Šedého dolu CS - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Andy Šedá eminence 1991-10-28
Myk z Krotkovského dvora CS - - - -
Max z Krotkovského dvora CS - - - -
Maxa z Krotkovského dvora CS - - - - A63 C2 OH R1 P1
Moňa z Krotkovského dvora CS - - - - A63,5 OH R1 P1
Orlík z Rosíkova CS x Cita z Krotkovského dvora 1991-11-04
Nyr z Krotkovského dvora - - - -
Nyk z Krotkovského dvora - - - -
Nero z Krotkovského dvora - - - -
Nyx z Krotkovského dvora - - - -
Nor z Krotkovského dvora - - - -
Nora z Krotkovského dvora - - - - A62 E1 OA R1 P5
Orlík z Rosíkova CS x Aima z Krotkovského dvora 1991-11-24
Alfa z Ciblíkovho dvora - - - -
Argo z Ciblíkovho dvora - - - -
Ajax z Ciblíkovho dvora - - - -
Astra z Ciblíkovho dvora - - - - A65,5 OB R1 P3
Orlík z Rosíkova CS x Hesy z Krotkovského dvora 1992-09-18
Doňa Južná čast' - - - -
Dasti Južná čast' - - - -
Dan Južná čast' - - - -
Drina Južná čast' - - - - A57,5 OH R1 P5
Drak Južná čast' - - - -
Dasta Južná čast' - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Ajma Tribeč CS 1992-10-18
Astor Fončorda - - - -
Argo Fončorda - - - -
Alan Fončorda - - - - A63,5 E1 H8 I2 I7 OG R1 P14
Alfa Fončorda - - - -
Ajax Fončorda - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Hesy z Rosíkova CS 1992-11-29
Unka z Rosíkova CS - - - - A63 E1 K1 OH R1 P3
Urka z Rosíkova CS - - - - A61,5 E1 OF R1 P1
Uška z Rosíkova CS - - - -
Ula z Rosíkova CS - - - -
Udo z Rosíkova CS - - - -
Ural z Rosíkova CS - - - - A68 E1 K1 OH R1 P3
Orlík z Rosíkova CS x Halka z Krotkovského dvora 1993-01-06
Begi z Ciblíkovho dvora - - - - A60,5 D12 E1 OI R1 P14
Bedina z Ciblíkovho dvora - - - - A62 C2 H2 K1 M5 OG R1 P5
Brendy z Ciblíkovho dvora - - - -
Brita z Ciblíkovho dvora - - - - A60 C2 E3 K1 OD R1 P5
Berila z Ciblíkovho dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Gapa Balmar 1993-11-05
Ula z Krotkovského dvora - - - -
Ural z Krotkovského dvora - - - - A67 E1 OG R1 P1
Urán z Krotkovského dvora - - - -
Ura z Krotkovského dvora - - - -
Uda z Krotkovského dvora - - - - A62 E1 I2 OG R1 P3
Orlík z Rosíkova CS x Andy Šedá eminence 1993-11-05
Assasin Turmap - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Cauly z Krotkovského dvora 1993-12-10
Bryta z Gilanovho dvora - - - -
Bajkal z Gilanovho dvora - - - -
Begi z Gilanovho dvora - - - -
Bajka z Gilanovho dvora - - - -
Bryt z Gilanovho dvora - - - -
Bruna z Gilanovho dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Gapa Balmar 1994-06-04
Andy z Krotkovského dvora - - - -
Aima z Krotkovského dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Eda Slňava 1994-11-16
Atos Kollárov dvor - - - -
Aron Kollárov dvor - - - -
Astor Kollárov dvor - - - -
Ado Kollárov dvor - - - -
Ada Kollárov dvor HD A - - - A63 C2 OG R1 P1
Ajka Kollárov dvor - - - - A62,5 E1 OG R1 P1
Ajax Kollárov dvor - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Brita Vopa 1994-12-10
Elbow z Krotkovského dvora - - - -
Emír z Krotkovského dvora - - - -
Esta z Krotkovského dvora - - - -
Europa z Krotkovského dvora - - - -
Orlík z Rosíkova CS x Gapa Balmar 1996-03-14
Irda z Krotkovského dvora - - - -
Ida z Krotkovského dvora - - - -
Ina z Krotkovského dvora - - - -
Ikar z Krotkovského dvora - - - -
Izop z Krotkovského dvora - - - -
Ikon z Krotkovského dvora - - - -

A 68,5

Altezza

C2

Dentatura - Dente in pi?

K1

Coda - Lunga

OB

Carattere - Non sicuro

R1

Tipo - Asciutto

P3

Molto Buono

Campionati

Numero di generazioni

madre

Numero di generazioni

Prolificità e Statistica HD

Nome Cucciolate Σ Figli Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Orlík z Rosíkova CS 24 5.29 127 2 (1.57%) 100% - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 44 5.57 245 - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 2 1.5 3 - - - - - -
Sarik (Canis Lupus) 2 1 2 - - - - - -

Statistica Sesso, Altezza e Indici

Nome Figli M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Orlík z Rosíkova CS 127 46.46% 53.54% 6.78% 26.47% 66.3 cm 62.2 cm - - - - - -
Rep z Pohraniční stráže (F3) 245 50.2% 49.8% 35.77% 46.72% 66.8 cm 62.5 cm - - - - - -
Xavan z Pohraniční stráže 3 66.67% 33.33% 50% - 67 cm - - - - - - -
Sarik (Canis Lupus) 2 50% 50% - - - - - - - - - -

Antenati

Generazioni Nome Contributo % Sangue Selezione HD ED
1,2 Rep z Pohraniční stráže (F3) 31,25% 75 A67,5 OF P1 - -
2,3,3,4,5 Xavan z Pohraniční stráže 2,34375% 59.375 - -
3,4,4,5,5,6,6 Xela z Pohraniční stráže (F3) 1,75781% 34.375 - -
3,4,5 Alma Soleg CS (PT) 0,78125% 21.875 - -
4,5,5,6,6,6,7,7,7 Arno z z Pohraniční stráže (PT) 0,43945% 19.53125 - -
5,6,6,7,7,7,7 Bikar z Pohraniční stráže (F1) 0,09766% 9.375 - -
COI TOTALE: 36,66992%