Nástroj Offspring

Statistické údaje o potomstvu

Jedinec

Počet generací

Nástroj Offspring umožňuje zobrazit potomstvo jedince v rozsahu maximálně 5 generací .
Po zvolení jedince a počtu generací a potvrzení volby zobrazí systém všechny potomky rozdělené v seznamu podle generací.
Řádek, u kterého je zobrazen symbol tlapky, znamená, že má tento jedinec potomstvo, zatímco jedinci bez symbolu potomky nemají. Zvýrazněné řádky označuji jedince, kteří mají krevní linii psa, kterého jste zvolili na začátku vyhledávaní, po mateřské linii u fen, po otcovské linii u psů.