Nástroj Offspring

Štatistiky o potomstve

Jedinec

Počet generácií

Nástroj Offspring umožňuje prezerať potomkov jedinca v rozsahu maximálne 5 generácií.
Po zvolení jedinca a počtu generácií a potvrdení voľby systém zobrazí všetkých potomkov rozdelených do zoznamu podľa generácie.
Riadok, kde sa zobrazuje symbol labky, znamená, že tento jedinec má potomstvo. Riadky bez symbolu znamenajú, že jedince nemajú potomkov. Zvýraznené riadky označujú jedincov, ktoré majú krvnú líniu psa, ktorého sme si vybrali na začiatku vyhľadávania, po materskej línii u sučiek, po otcovskej línii u psov.