Nástroj R-Line Breeding umožňuje prehľadávať databázu, pričom sa ako kritérium používa odkaz na spoločného predka prítomného v rodokmeni jedinca.

V príslušnej rozbaľovacej ponuke si môžete vybrať jedinca spomedzi tých, ktorí sa opakujú v rodokmeňoch niekoľkokrát, a zistiť, ktoré psy v databáze sú s ním v príbuzenskom vzťahu. Výsledky sa zobrazujú v poradí významnosti výskytu.