COI Tool

Vypočítat koeficient inbreeding v x generacích

Matka

Otec

Počet generací

Nastroj COI Tool umožňuje zhodnotit krytí z genealogické stránky. Po zvolení plemenné feny, plemenného psa a počtu hodnocených generací program zjistí všechny společné předky zvolených jedinců a vypočítá koeficient pokrevní příbuznosti (Coefficient of Inbreending) podle Wrighta, což je nejrozšířenější metoda v zootechnické oblasti.

Na straně s výsledky se zobrazí tabulka se zjištěnými společnými předky obou psů uspořádaými po řádcích. Počínaje zleva je uvedena pozice generace v rodokmenu (například 4-4 znamená, že se vyskytuje dvakrát ve čtvrté generacc), jméno předka, přínos pokrevní příbuznosti v simulovaném výpočtu COI (5, 6 nebo 7 generací v závislosti na výběru), procentní podíl krve (genealogický přínos), absolutní pokrevní příbuznost (týká se všech generací) a údaj o dysplazii, pokud je dostupný. Ve spodní části tabulky je uvedený součet přínosů od každého předka, který představuje stupeň očekávané pokrevní příbuznosti v potomstvu hodnocených generací. Tento koeficient je velmi důležitý pro posouzení toho, zda neexistuje mezi plemennými psy a fenami nadměrná příbuznost.

Pomocí údajů ve spodní části, které si můžete otevřít kliknutím na záložky, najdete výsledný rodokmen, který vzešel ze simulace, seznam všech předků, kteří tvoří rodokmen, s příslušnými údaji o nich a seznamy příbuzných v řadě pobočné, kde je možné zobrazit všechny jedince s nejvyšší genealogickou a genetickou podobností s naši simulací, kteří se již vyskytují v populaci.
Důkladné studium těchto seznamů umožňuje vyhodnotit komplexní rysy, jako je například dysplazie, a také morfologické rysy a vydy, které je možné zjistit z fotografií nebo kódů technického výběru.