COI Tool

Vyrátať koeficient inbrídingu v N generáciách

Matka

Otec

Počet generácií

Nástroj COI Tool umožňuje zhodnotiť párenie z genealogickej stránky. Po zvolení plemennej sučky, plemenného psa a počtu hodnotených generácií program zistí všetkých spoločných predkov zvolených jedincov a vyráta koeficient pokrvnej príbuznosti (Coefficient of Inbreending) podľa Wrighta, čo je najrozšírenejšia metóda v zootechnickej oblasti.

Na stránke s výsledkami sa zobrazí tabuľka so zistenými spoločnými predkami oboch psov usporiadanými do riadkov. Počnúc zľava sa nachádzajú pozície generácie v rodokmeni (napríklad 4-4 znamená, že sa vyskytuje dvakrát v štvrtej generácii), meno predka, podiel pokrvnej príbuznosti pri výpočte simulovaného COI (5, 6 alebo 7 generácií v závislosti od výberu), percento krvi (genealogický pomer), absolútna pokrvná príbuznosť predka (vzhľadom k všetkým generáciám), a údaj o dysplázii, ak je dostupný. V spodnej časti tabuľky je uvedený súčet podielu od každého predka, ktorý predstavuje úroveň očakávanej pokrvnej príbuznosti v potomstve pre hodnotené generácie. Tento koeficient je veľmi dôležitý na posúdenie toho, či medzi potomstvom neexistuje nadmerná príbuznosť.

Attraverso i contenuti presenti nella parte inferiore, consultabili attraverso le linguette potete trovare il pedigree risultante dalla simulazione, l’elenco di tutti gli antenati che compongono il pedigree con i loro relativi dati, e gli elenchi dei Collaterali in cui è possibile visualizzare tutti i soggetti con maggiore similitudine genealogica e genetica alla nostra simulazione già presenti nella popolazione. Pomocou údajov v spodnej časti, ktoré si môžete prezerať cez karty, nájdete výsledný rodokmeň simulácie, zoznam všetkých predkov, ktorí tvoria rodokmeň, príslušné údaje o predkoch a zoznamy príbuzných, kde je možné zobraziť všetkých jedincov s najvyššou genealogickou a genetickou podobnosťou s našou simuláciou, ktorí sa už vyskytujú v populácii.
Dôkladná štúdia týchto zoznamov umožňuje vyhodnotiť komplexné znaky, ako je napríklad dysplázia, ako aj morfologické znaky a chyby, ktoré je možné zistiť z fotografií alebo kódov technického výberu.